Zakelijk bankieren 4

Hoe verdient een bank geld met leasing?

Leasing, ook bekend als huurkoop, is een financieringsinstrument dat veel wordt gebruikt door banken en financiële instellingen. Maar hoe verdienen banken geld met deze praktijk? Dit artikel zal deze vraag in detail beantwoorden.

Wat is leasing?

Leasing is een overeenkomst waarbij een partij, de lessor (meestal een bank of financiële instelling), een actief koopt en dit vervolgens verhuurt aan een andere partij, de lessee. De lessee betaalt periodieke huurtermijnen aan de lessor voor het gebruik van het actief. Aan het einde van de leaseperiode heeft de lessee meestal de optie om het actief te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Er zijn twee hoofdtypen leasing: operationele leasing en financiële leasing. Bij operationele leasing behoudt de lessor de eigendom van het actief en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij financiële leasing wordt de lessee als de eigenaar van het actief beschouwd en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud.

Hoe verdienen banken geld met leasing?

Banken verdienen geld met leasing door het verschil tussen de aankoopprijs van het actief en de totale huur die ze ontvangen van de lessee. Dit verschil wordt de lease spread genoemd. De lease spread is de belangrijkste bron van inkomsten voor banken uit leasingactiviteiten.

Daarnaast kunnen banken ook geld verdienen door extra diensten aan te bieden, zoals onderhoud en verzekering, vooral bij operationele leasing. Ze kunnen ook kosten in rekening brengen voor vroegtijdige beëindiging van de lease of voor het overschrijden van de overeengekomen kilometerstand bij auto leasing.

Lease spread

De lease spread is het verschil tussen de aankoopprijs van het actief en de totale huur die de bank ontvangt van de lessee. Hoe groter de spread, hoe meer winst de bank maakt. De spread wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de rente, de looptijd van de lease, de restwaarde van het actief en de kredietwaardigheid van de lessee.

Banken proberen de spread te maximaliseren door actief te beheren en de juiste prijs voor hun leasingproducten te bepalen. Ze kunnen bijvoorbeeld kortere leaseperiodes aanbieden om de totale huur te verhogen, of ze kunnen zich richten op activa met een hoge restwaarde om de aankoopprijs te verlagen.

Extra diensten

Naast de lease spread kunnen banken ook geld verdienen door extra diensten aan te bieden. Bij operationele leasing kunnen ze bijvoorbeeld onderhoud en verzekering aanbieden. De kosten van deze diensten worden meestal opgenomen in de huurtermijnen.

Banken kunnen ook kosten in rekening brengen voor vroegtijdige beëindiging van de lease of voor het overschrijden van de overeengekomen kilometerstand bij auto leasing. Deze kosten kunnen een aanzienlijke bron van inkomsten zijn, vooral als de lessee vaak van auto wisselt of veel rijdt.

Conclusie

Leasing is een belangrijk financieringsinstrument voor banken en financiële instellingen. Ze verdienen geld door het verschil tussen de aankoopprijs van het actief en de totale huur die ze ontvangen van de lessee, ook bekend als de lease spread. Ze kunnen ook geld verdienen door extra diensten aan te bieden, zoals onderhoud en verzekering, en door kosten in rekening te brengen voor vroegtijdige beëindiging van de lease of voor het overschrijden van de overeengekomen kilometerstand bij auto leasing.

Het succes van leasing als bedrijfsmodel voor banken hangt af van hun vermogen om de juiste prijs voor hun leasingproducten te bepalen en om de risico’s van leasing, zoals het risico van wanbetaling door de lessee, effectief te beheren.

Hoeveel wil je lenen?

Leen voordelig geld vanaf 6,1% rente.

€2,500 €125.000

369 fullimage geld lenen kost geld 5 2

Wij horen graag van u

Alle berichten

Gerelateerde berichten

WhatsApp Advidens