Wat verandert er voor ondernemers en bedrijven?

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen


Altijd op de hoogte

Belastingen, regels en omstandigheden veranderen continu. Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Dat betekent dat u er altijd op kunt rekenen dat wij u adviseren op basis van de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Voor ondernemers

Verplichte aov voor zzp'ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers

Voor zzp’ers werd in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het voorstel heeft een aantal uitgangspunten:

  • Uitkering maximaal bruto minimum loon (ongeveer € 1.650 per maand).
  • Premie maximaal € 220 per maand (bruto).
  • Dekking op basis van gangbare arbeid (Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.).
  • De wachttijd (eigenrisicoperiode) is standaard 52 weken. Deze periode kan aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Moeilijk uitvoerbaar

In de praktijk blijkt de uitwerking van het voorstel op allerlei bezwaren te stuiten. Op deze manier duurt het waarschijnlijk nog jaren voordat deze verzekering het levenslicht ziet. Er gaan inmiddels dan ook stemmen op om niet meer uit te gaan van een verplichte aov voor zzp'ers, maar van een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Dit kan op meer draagvlak rekenen en kan daardoor misschien sneller uitgevoerd worden.
Tarieven vennootschapsbelasting

Aanpassing tarief vennootschapsbelasting

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) is in 2021 verlaagd van 16,5% naar 15%. In 2022 geldt het lage tarief voor winsten tot € 395.000. Hogere winsten worden belast met 25%.
Steeds minder zelfstandigenaftrek

Steeds minder zelfstandigenaftrek

Als ondernemer hoeft u door de zelfstandigenaftrek over € 6.310 winst (2022) geen belasting te betalen. Deze zelfstandigenaftrek wordt sinds 2021 stapsgewijs teruggebracht tot € 3.240 (zie afbeelding hieronder).

Voor werkgevers

Toekomst pensioenen

Pensioenakkoord

Veel maatregelen rondom pensioenen vloeien voort uit het pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd.

Planning

De planning is dat het wetsvoorstel in het voorjaar naar de Tweede Kamer gaat zodat in de periode van 01-01-2023 tot 01-01-2027 het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd kan worden.

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode. In deze periode hebben werkgevers de tijd om afspraken met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en uiteraard de werknemers te maken. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om een transitieplan op te stellen, waarin wordt vastgelegd hoe de pensioenregeling wijzigt en welke stappen er vervolgens moeten worden ondernomen.
Meer informatie
Thuiswerkvergoeding voor werknemers

Thuiswerkvergoeding voor werknemers

Per 1 januari 2022 is er een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag. Deze vergoeding is bedoeld voor zaken als water- en elektriciteitsverbruik, verwarming koffie en thee en toiletpapier. Als werkgever hoeft u geen loonheffingen in te houden over dit bedrag.
Uitbreiding regeling voor ouderschapsverlof

Uitbreiding regeling voor ouderschapsverlof

De regeling voor ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 uitgebreid, zo staat in de Wet betaald ouderschapsverlof die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald.
Meer informatie

Deze berichten zijn misschien ook interessant voor u


21 juni 2022

Een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dat voor u?

Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen (WTP) is aan de Tweede Kamer aangeboden ter behandeling. Daarmee is een nieuw pensioenstelsel een stap dichterbij. U heeft straks minder zekerheid dan nu, maar uw pensioen wordt wel persoonlijker. In deze blog staan we uitgebreid stil bij alle veranderingen.
1 maart 2022

Belastingvrij schenken voor eigen woning

Geld schenken aan uw kind of kleinkind voor een koopwoning? U kunt alleen dit jaar nog gebruik maken van de vrijstelling van € 106.671. Vanaf 2023 wordt het bedrag van de vrijstelling fors verlaagd
10 januari 2022

Ondernemer en bedrijf: wat verandert er?

De verplichte aov voor zzp'ers blijkt moeilijk uitvoerbaar. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat deze het levenslicht ziet. De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag. Een helder overzicht voor ondernemers en bedrijven van de belangrijkste wijzigingen.