Je hypotheek en pensioen

Jaren geleden heb je een woning gekocht en je wilt in de toekomst graag in die woning van je oude dag genieten. Je betaalt keurig uw hypotheek en je hebt nooit betalingsproblemen. Het is natuurlijk verstandig regelmatig te bekijken of je huidige hypotheek nog aan je wensen voldoet, maar dit wordt van groot belang wanneer je wat ouder wordt. Want, is jouw hypotheek wel toekomstproof? Hoewel aan het verkrijgen van een hypotheek geen maximum leeftijd verbonden is, wordt eerder dan je misschien verwacht je pensioeninkomen meegenomen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Jouw hypotheek en pensioen: waar moet je rekening mee houden?Kan ik mijn toekomstige hypotheek wel betalen?

Ben je tussen de 57 en 67 jaar wanneer de looptijd van je hypotheek eindigt? Dan adviseren wij om voor die tijd te bekijken of je hypotheek en pensioen wel toekomstproof is. Wanneer je tien jaar jonger bent dan jouw AOW-leeftijd, worden namelijk je toekomstige pensioeninkomsten al meegenomen bij het berekenen van een nieuwe hypotheek. Je moet hierbij denken aan AOW, opgebouwd pensioen en voorzieningen die je eventueel zelf getroffen hebt. Er wordt echter niet gekeken naar inkomsten uit loondienst of een eigen onderneming na de AOW-leeftijd.

Wat verandert er qua hypotheek en pensioen?

hypotheek en pensioen 5

Wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd nadert, wordt er bij het berekenen van de maximale hypotheek altijd uitgegaan van een annuïteitenhypotheek. Dit is ook zo wanneer je een ander type hypotheek zou willen afsluiten, waarbij de hypotheeklasten lager zijn. In sommige gevallen zou je een aflossingsvrij gedeelte van uw oude hypotheek en pensioen kunnen meenemen, maar niet alle geldverstrekkers zijn bereid daaraan mee te werken. Ook willen niet alle hypotheekverstrekkers naar de werkelijke lasten en inkomsten kijken. Je zou dus op basis van een fictieve situatie niet meer in je huidige woning kunnen blijven.

Hypotheek, pensioen en overlijdensrisicoverzekering

Een maximale hypotheek wordt berekend over 30 jaar. Maar wanneer iemand al enigszins op leeftijd is, neemt de kans op overlijden binnen die 30 jaar toe. Wanneer je jonger bent, wordt dit risico gedekt met een overlijdensrisicoverzekering. Maar ook die wordt lastiger of soms zelfs niet verstrekt wanneer je ouder bent. En wanneer je wel een ORV hebt, is de premie vaak erg hoog, waardoor er minder ruimte overblijft voor de kosten van je hypotheek en pensioen.

Maak je hypotheek bijtijds toekomstproof

Wij begrijpen dat dit alles je een onrustig gevoel kan geven. Het is echter wel degelijk mogelijk om al deze moeilijkheden voor te zijn, mits je er op tijd bij bent. Ben je over meer dan tien jaar pas aan je pensioen toe en valt het einde van je looptijd in die tien jaar? Dan is het verstandig je huidige hypotheek nu al toekomstproof te maken. Wij onderzoeken voor jou wat er op basis van je persoonlijke omstandigheden mogelijk is qua hypotheek en pensioen. Neem contact op, zodat we samen met jou ervoor kunnen zorgen dat je gerust je de toekomst tegemoet gaat.

Pensioen Hypotheek

Inleiding: De Connectie Tussen Pensioen en Hypotheek

Als u naar de pensioengerechtigde leeftijd toeleeft, breekt er een nieuwe fase in uw leven aan waarin financiële zekerheid cruciaal is. Een groot deel van deze zekerheid is sterk verbonden met uw hypotheek. Hoe werkt dat precies en hoe kan Advidens u hierbij helpen? In dit artikel nemen we u mee door de verschillende aspecten van een hypotheek en pensioen in de relatie hiervan.

hypotheek en pensioen 1 1

Hypotheek Pensioen: Hoe Zit Dat?

Bijna 57 jaar oud? Wees op tijd! In de tien jaar voorafgaand aan uw pensioendatum houden hypotheekverstrekkers rekening met uw toekomstige pensioeninkomen bij het berekenen van uw maximale hypotheek. Dit inkomen is vaak lager dan uw huidige salaris. Plant u om in de toekomst te gaan verhuizen, verbouwen of verduurzamen? Plan dan vóór uw 57e een gesprek over uw hypotheek en pensioen, zodat uw huidige inkomen nog wordt meegenomen. Op deze manier kunt u zorgen voor meer financiële ruimte. 

Inkomsten na Pensioen

Wanneer u met pensioen gaat, verandert uw financiële situatie. Uw inkomsten bestaan niet langer uit een salaris, maar uit AOW, ouderdomspensioen en eventuele aanvullende voorzieningen. Deze verandering kan invloed hebben op uw maandlasten. Is uw hypotheek nog betaalbaar en toekomstbestendig? Het is van belang dat u tijdig uitzoekt of uw totale pensioeninkomen voldoende is om uw hypotheek- en andere maandlasten te betalen. 

Pensioen Aanvullen en Meer Financiële Ruimte

Wilt u na uw pensioen voldoende financiële ruimte hebben om te blijven genieten van het leven, dan kunt u er voor kiezen om uw pensioeninkomen aan te vullen. In de jaren voordat u met pensioen gaat, kunt u stappen ondernemen om uw maandlasten te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen op uw hypotheek of het verduurzamen van uw woning. Als u veel overwaarde op uw huis heeft, kan het interessant zijn om uw pensioen (deels) aan te vullen met deze overwaarde.

Verduurzamen: Investeer in een Duurzame Woning

Een belangrijke manier om uw maandlasten te verlagen en uw woning toekomstbestendig te maken, is door te verduurzamen. Dit draagt bij aan wooncomfort, betaalbare woonlasten en een gezond woonklimaat. Advidens helpt u graag om de mogelijkheden voor uw woning in kaart te brengen. 

Hypotheek met AOW

Vanaf het moment dat een individu AOW ontvangt, wordt deze uitkering meegenomen bij de berekening van de maximale hypotheek. De AOW-uitkering wordt beschouwd als een vast, levenslang inkomen en wordt daarom opgenomen als onderdeel van het totale vaste inkomen. Naast AOW kunt u ook nog een ouderdomspensioen en eventuele pensioenaanvullingen hebben.

Veranderingen in de Financiële Situatie na Pensioen

Een van de meest prominente veranderingen tijdens je pensioen is de omschakeling van je inkomen. Je bent niet langer afhankelijk van je salaris, maar in plaats daarvan wordt je inkomen nu gegenereerd door de AOW, ouderdomspensioen en eventuele aanvullende voorzieningen. Vraag je jezelf af of je hypotheek nog steeds betaalbaar is? Het is nu de perfecte tijd om te beoordelen of je totale pensioeninkomen voldoende is om je maandelijkse hypotheeklasten en andere financiële verplichtingen te dekken.

Het Belang van Uw Pensioenoverzicht

Een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in je financiële toekomst is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het platform biedt waardevolle informatie over je pensioenregeling, ongeacht of deze gebaseerd is op een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst.

Het raadplegen van www.mijnpensioenoverzicht.nl stelt je in staat om een duidelijk overzicht te verkrijgen van je opgebouwde pensioenrechten en je te helpen bij het plannen van je financiële situatie na je pensionering. Het is een nuttig instrument om te beoordelen of je pensioenvoorziening voldoende is om je gewenste levensstijl te behouden of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

hypotheek en pensioen 2 1

Het is aan te raden regelmatig je pensioenoverzicht te controleren, vooral als er veranderingen optreden in je persoonlijke situatie, zoals een nieuwe baan of veranderingen in je arbeidsvoorwaarden. Door bewust te zijn van je pensioenopbouw en je toekomstige inkomsten, kun je tijdig passende maatregelen nemen om eventuele tekorten aan te vullen en een stabiele financiële basis te waarborgen tijdens je pensioenjaren.

Vergeet niet dat professioneel financieel advies altijd verstandig is bij het plannen van je pensioen en het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot je financiële toekomst. Een deskundige adviseur kan je helpen bij het interpreteren van je pensioenoverzicht en je bij te staan bij het nemen van weloverwogen stappen om een comfortabele en zekere oude dag te realiseren.

Pensioen en Scheiding

Heb je een scheiding meegemaakt? Het is cruciaal om je ervan bewust te zijn dat een scheiding financiële gevolgen kan hebben voor je pensioen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken, heb je mogelijk recht op het ouderdomspensioen van je ex-partner. Het is dus essentieel om deze elementen in acht te nemen bij het plannen van je financiële toekomst.

Aanvulling van je Pensioen

Als gepensioneerde wil je genoeg financiële ruimte hebben om volop van het leven te blijven genieten. Een van de manieren om je pensioeninkomen aan te vullen, is door te blijven werken. Dit heeft geen gevolgen voor je AOW of pensioen. Maar er zijn ook andere manieren om je maandlasten te verlagen. En wel een goede hypotheek en pensioen te krijgen.

Conclusie

De pensioenleeftijd is een nieuwe fase in het leven die uitdagend en spannend kan zijn, maar het brengt ook zijn financiële uitdagingen met zich mee. Door vooruit te plannen en slimme keuzes te maken, kun je ervoor zorgen dat je financieel gezond bent om ten volle van je pensioen te genieten. Deze fase kan een prachtige tijd van rust, zelfontplooiing en avontuur zijn, maar zonder een degelijke financiële basis kan dit allemaal onbereikbaar lijken.

Vooruit plannen betekent begrijpen waar je inkomsten vandaan zullen komen, en hoe je kosten eruit zullen zien. Misschien bestaat je inkomen uit een combinatie van sociale zekerheid, pensioenuitkeringen, spaargeld en investeringen. Wat je kosten betreft, moet je anticiperen op zowel je dagelijkse levenskosten als onverwachte uitgaven.

Slimme keuzes maken kan inhouden dat je schulden aflost voordat je met pensioen gaat, je levensstijl aanpast aan je nieuwe budget, of belegt in zaken die je helpen om je inkomen op peil te houden. Hoewel de specifieke keuzes afhankelijk zijn van jouw persoonlijke omstandigheden, is de sleutel tot financieel succes in het hypotheek en pensioen meestal een combinatie van vooruit plannen en verstandige beslissingen.

Het pensioen mag dan wel een nieuwe fase in het leven zijn, maar het hoeft niet beangstigend te zijn. Door zorgvuldig te plannen en slimme keuzes te maken, kan je ervoor zorgen dat deze tijd een van de beste periodes in je leven wordt. Geniet van je hypotheek en pensioen, je hebt het verdiend!

Wij scoren een

9.7

Uit 517 reviews.

Advieskeuze.nl is onafhankelijk.

Kan je nog een hypotheek krijgen als je met pensioen bent?

Ja, het is mogelijk om een hypotheek te krijgen als je met pensioen bent, maar er zijn wel enkele factoren waar banken en hypotheekverstrekkers naar kijken. Ten eerste zal de hypotheekverstrekker naar je inkomen kijken. Bij gepensioneerden wordt hierbij gekeken naar het pensioeninkomen en eventuele andere inkomstenbronnen. De hoogte van je pensioeninkomen speelt een grote rol in hoeveel je kunt lenen. Daarnaast wordt er gekeken naar je leeftijd. Banken stellen vaak hogere eisen aan de terugbetaalcapaciteit als je ouder bent. Ten derde wordt er gekeken naar de waarde van het huis dat je wilt kopen of herfinancieren.

Hoeveel kan ik lenen als ik met pensioen ben?

De hoeveelheid die je kunt lenen als je met pensioen bent, hangt af van diverse factoren. Zoals eerder genoemd, is je pensioeninkomen een belangrijke factor. Banken gebruiken vaak een percentage van je bruto jaarinkomen om te bepalen hoeveel je maximaal kunt lenen. Daarnaast wordt er gekeken naar eventuele andere schulden en financiële verplichtingen. Ook je leeftijd speelt een rol; hoe ouder je bent, hoe strenger de eisen kunnen zijn. Over het algemeen zijn banken voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken aan ouderen vanwege het verminderde inkomen en de kortere looptijd om de hypotheek terug te betalen.

Welke leeftijd geen hypotheek meer?

Er is geen vaste leeftijd waarop je geen hypotheek meer kunt krijgen, maar de mogelijkheden kunnen wel beperkter worden naarmate je ouder wordt. Banken en hypotheekverstrekkers kijken naar het risico van het niet kunnen terugbetalen van de hypotheek. Naarmate je ouder wordt, wordt dit risico groter in de ogen van de geldverstrekker, met name als je inkomen afneemt en de looptijd van de hypotheek korter wordt. Echter, met voldoende inkomen, een goede gezondheid en een passend hypotheekproduct zijn er vaak nog wel mogelijkheden.

Kan ik met 60 jaar nog een hypotheek krijgen?

Ja, het is mogelijk om op 60-jarige leeftijd nog een hypotheek te krijgen. Banken en hypotheekverstrekkers zullen wel uitgebreid naar je financiële situatie kijken. Je pensioeninkomen, eventuele andere inkomsten en uitgaven, en de waarde van het onderpand zijn belangrijke factoren. Daarnaast wordt er gekeken naar de looptijd van de hypotheek; deze is vaak korter op hogere leeftijd, wat kan resulteren in hogere maandlasten. Het is belangrijk om goed advies in te winnen om te bepalen welk type hypotheek en welke looptijd het beste past bij je financiële situatie.

Hoeveel hypotheek kan je krijgen met AOW?

De hoeveelheid hypotheek die je kunt krijgen met alleen AOW is over het algemeen beperkt. AOW is een basispensioen van de overheid en ligt lager dan het gemiddelde inkomen tijdens iemands werkzame leven. Hierdoor is het leenvermogen lager. Banken kijken naar het totale inkomen, dus als er aanvullend pensioen of andere inkomstenbronnen zijn, kan dit het leenvermogen verhogen. Het is belangrijk om realistisch te zijn over wat haalbaar is met een AOW-inkomen en eventueel financieel advies in te winnen om de mogelijkheden te bespreken.

In alle gevallen is het verstandig om professioneel financieel advies in te winnen om je situatie te bespreken en de beste opties voor jouw persoonlijke situatie te verkennen. Hypotheken zijn complexe financiële producten en de regels en mogelijkheden kunnen veranderen, dus het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.

Referenties van klanten

5 / 5
Wij zijn echt fantastisch geholpen door Danny! Hij is altijd bereikbaar, maakt het onmogelijke mogelijk en legt alles goed uit.
Serena
5 / 5
Goed voorgelicht. Duidelijke uitleg over nieuwe hypotheek
P.G
5 / 5
Deskundige en persoonlijke begeleiding, met oog voor onze specifieke situatie
David
5 / 5
Zoals altijd ontzettend goed geholpen door Danny. Open en eerlijk, bekwaam en duidelijk. Schakelen en communicatie ook altijd kort en prettig.
C.vdN
5 / 5
Fijne eerlijke man die erg kundig is in zijn werk. Vriendelijk en geïnteresseerd.
S.A
5 / 5
Duidelijke uitleg en advies. De hypotheekadviseur weet precies wat er bedoeld wordt met bepaalde vragen en geeft hier goed antwoord op. Ook denkt zij goed mee.
RB
4 / 5
Goede communicatie, duidelijke uitleg en snelle reactie
ivo
5 / 5
Zeer betrokken en oprecht geïnteresseerde adviseur met goed oog voor de behoefte van de klant (ik dus)
Lex
4 / 5
Was zeer geduldig met ons. Ondanks dat wij veel vragen hadden nam hij de tijd nam om deze uit te lichten en op te helderen.
AFM
5 / 5
Van Disseldorp heeft het vermogen om zich zeer snel een beeld te vormen van de financiële situatie, kan daar adequaat in adviseren en begeleidt het proces van advies tot en met uitvoering zeer punctueel.Eerlijk gezegd heb ik het zo goed nog weinig meegemaakt in m'n leven. Wat daarbij komt: Paul hanteert de menselijke maat en begeleidt zeer persoonlijk, met begrip en mensenkennis.
Ronald
advidens vergaderruimte

Wij horen graag van u

WhatsApp Advidens