Advidens Zorgenvrij dienstenpakketten

Advidens – Kredietshop dienstenpakketten

Hypotheek Zeker

Zorgenvrij Koop/Huur

Geen Nazorg

Maandelijkse kosten dienstenpakket € 14,95 € 23,46

Algemeen Dienstenpakket

Herzien rapport totaal advies en een update gesprek met een financieel adviseur **

1 x per 3 jaar

Herzien rapport hypotheekadvies en een update gesprek met een financieel adviseur ** 1 x per 4 jaar

Updategesprek met een binnendienst adviseur totaal advies**

1 x per jaar

Updategesprek met een binnendienst adviseur ** 1 x per 2 jaar 1 x per jaar

Hypotheekrentecheck, Renteverlaging dmv aflossen of waardestijging woning, Beoordelen oversluiten rendabel** 1 x per 2 jaar 1 x per jaar

Einde rentevastperiode – 6 maanden voor de afloop van de rentevast periode + begeleiding renteverlening**

Bewaken spaardoelen hypotheek alle doelen

Begeleiden bij tussentijdse extra aflossingen. Bereiken einddatum hypotheek**

Beantwoorden alle financiële vragen hypotheek alle vragen

Tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar en altijd bereikbaar via e-mail

Periodieke financiële nieuwsbrief met het laatste financiële nieuws

Advidens Digimap toegang

Bijhouden van jouw digitale financiële dossier + fiscaliteit hypotheek. Vastleggen van jouw gegevens in Adviessoftware

Basis
1e Oriëntatie bij relatiebeëindiging ** 2 uur 2 uur 1/2 uur
Financieel advies bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid.​​

Check op arbeidsvoorwaarden en pensioen bij nieuwe baan / overname werkgever etc.

Korting op vaste verrichtingen tarief advies 7,5% 10% 0%

Levens-, overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen

Check op premie en voorwaarden alle via Advidens lopende levensverzekeringen**

1 x per 3 jaar

Check op premie en voorwaarden via Advidens lopende polis overlijdensrisico bij hypotheek ** 1 x per 4 jaar nvt

Vragen en afwikkelen van wijzigingen op via Advidens lopende polissen

Beantwoorden vragen over levens-, overlijdensrisicoverzekeringen en waardeoverzicht mits verbonden aan de hypotheek

Beantwoorden vragen over alle levens-, overlijdensrisico-, uitvaartverzekeringen incl. waardeoverzicht

Begeleiding door adviseur bij overlijden van één van de gezinsleden aangaande financiële zaken

Bewaken premiebetaling en in stand houden dekking

Krediet begeleiding (ook financial lease)

Overstapservice elders lopende kredieten

Afsluiten en wijzigen krediet inclusief administratieve afwikkeling

Bewaken betaling maandlast

Schadeverzekeringen, Zorgpolis en lastenverzekering

Periodieke Check en wijzigen van alle via Advidens lopende schade- en zorgverzekeringen

1 x per jaar

Overstapservice/vergelijken elders lopende bestaande schadeverzekeringen incl administratieve afwikkeling

Hulp bij schadeafwikkeling en begeleiding

Hulp bij schadeafwikkeling en begeleiding bij niet via Advidens lopende verzekeringen

Zakelijk Dienstenpakket

Ondernemerspakket voor lijfrente en AOV jaarlijkse update (exclusief BTW)

€ 37,65

€ 37,65

€ 37,65

Fiscaal Dienstenpakket

Inkomstenbelasting aangifte en voorlopige teruggave 1 persoon – loondienst/pensioen (per maand incl. BTW) € 8,50 € 8,50 € 8,50
Inkomstenbelasting aangifte en voorlopige teruggave 2 personen – loondienst/pensioen (per maand incl. BTW) € 9,35 € 9,35 € 9,35
Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kindgebonden budget / Kinderopvang (per maand en per stuk)** € 3,40 € 3,40 € 3,40
** Alle werkzaamheden worden indien mogelijk gedaan via telefoon, e-mail en/of webcamadvies